Privacy verklaring

Privacyverklaring Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf

Versie 2.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Over het privacybeleid

Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf geeft veel om privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Algemeen

Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf, gevestigd aan de van Rietlaan 16A, 3461 HW Linschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf
Van Rietlaan 16A
3461 HW Linschoten
0348-506278
www.oorschotbouw.nl
info@oorschotbouw.nl

Björn Oorschot is de Functionaris Gegevensbescherming van Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf. Hij is te bereiken via info@oorschotbouw.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en voor een correcte bedrijfsadministratie. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Geboortedatum, indien van toepassing
 • Voor zakelijke contacten: KVK registratie en BTW nummer
 • IP-adressen
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN), indien van toepassing (wanneer er door Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf een vergunningsaanvraag gedaan wordt)

Deze gegevens worden gebruikt voor:

 • Het verwerken en/afhandelen van uw betaling
 • Uitvoeren van diensten
 • Afhandelen van facturen en betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verschaffen van inhoudelijke informatie over inhoudelijke wijzigingen van producten en diensten
 • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaren van gegevens

Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal 2 jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft. Factuurgegevens hebben wij nodig voor de Belastingaangifte tot zeven jaar na het plaatsen van een order. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Delen van gegevens

Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • Basecone – voor een correcte bedrijfsadministratie
 • Flynth – voor een correcte bedrijfsadministratie
 • ABN Amro – voor het afhandelen van betalingen
 • Google – wij maken gebruik van Google Analytics waar wij gegevens op een website verzamelen
 • Outlook – beheren van mail
 • One Drive voor bedrijven – voor het beheren van documenten en data
 • Your Hosting – hosting en mail
 • KPN
 • Leveranciers – welke benodigdheden leveren voor het desbetreffende project op locatie
 • PC Hulplijn – voor technische ondersteuning

*Indien gewenst kan er een lijst opgevraagd worden met daarin een overzicht van de desbetreffende partijen.

Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oorschotbouw.nl

Beveiliging van gegevens

Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@oorschotbouw.nl.

De gegevens die op onze website ingevuld worden, worden alleen gebruikt voor de verwerking van diensten. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en daarom zullen we uw gegevens verwerken met de grootst mogelijke zorg. Wanneer u een werk plaatst, worden uw gegevens te allen tijde beschermd en vertrouwelijk gebonden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De informatie wordt verzonden vanaf de website en wordt opgeslagen op een gebruiker zijn harde schijf, terwijl deze surft op een website, welke de bewegingen van de gebruiker op de website volgt. Wanneer de gebruiker naar de desbetreffende pagina surft kan de opgeslagen data in een cookie worden opgevraagd door deze website om deze op de hoogte te stellen van de voorgaande activiteit van de gebruiker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat ze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oorschotbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oorschot Bouw en Aannemersbedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.